Τσάντα Silo

  • Grain Bag

    Τσάντα σιταριού

    Οι σακούλες κόκκων CPT παρέχουν μια εναλλακτική λύση αποθήκευσης χαμηλού κόστους που διατηρεί την ποιότητα των σιτηρών για ένα χρονικό διάστημα που δίνει στους καλλιεργητές πρόσβαση σε καλύτερες συνθήκες αγοράς .

  • Silage Bag

    Τσάντα ενσίρωσης

    CΤο PT μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά ισχυρή μεταλλική σακούλα πολλαπλών στρώσεων που χρησιμοποιείται για την ενσίρωση και την αποθήκευση σιτηρών. Γενικά, οι σακούλες CPT προσφέρουν έναν εύκολο, ασφαλή και οικονομικό τρόπο για προσωρινή αποθήκευση ζωοτροφών, καλαμποκιού, σιτηρών, λιπασμάτων και άλλων προϊόντων, επιτρέποντας βέλτιστες συνθήκες ζύμωσης και διατήρηση της θρεπτικής τους αξίας.